Novel FireWorks & Fancy Firewors
Sl No Crackers Name Size Price (Rs)
1

TWINHLING STAR 45 CM

10 PCS 48.00
2

TWINHLING STAR 120 CM

10 PCS 142.00
3

FIRE PENCIL

10 PCS 60.00
4

MULTI COLOR CANDLE

10 PCS 115.00
5

4 COLOR TORCHES

10 PCS 180.00
7

ELECTRIC STONE

25 PCS 80.00
8

COLOUR SMOKE CRACKERS

1 PKT 45.00
9

MONEY SPINNER GOLD

10 PCS 63.00
10

DISCO FLASH

6 PCS 63.00
11

THE GREAT SPLENDOUR

1 PCE 63.00
12

COLOUR SMOKE FOUNTAIN

5 PCS 65.00
13

MAGIC WHIP

1 PCS 77.00
14

EMERALD DIAMONDS

25 PCS 85.00
15

SIGNAL LIGHTS

10 PCS 91.00
16

COLOUR CHANGING BUTTERFLY

5 PCS 186.00
17

TRIPLE GUNS

5 PCS 105.00
18

RANGOLI

10 PCS 110.00
19

GOLDEN WHISTLE SMALL

5 PCS 150.00
20

MINE OF CRACKERS

5 PCS 207.00
21

T.V TOWER

1 PCS 205.00
22

SHOOTING STARS

5 PCS 217.00
23

METEORS

5 PCS 232.00
24

SWASTHIK WHEELS

5 PCS 252.00
25

GOLD RUSH

5 PCS 252.00
26

AERIAL OUT

5 PCS 258.00
27

GOLDEN WHISTLE GIANT

2 PCS 270.00
28

GOLDEN DROPS

5 PCS 310.00
29

THREE STAGE SATELLITES

10 PCS 371.00
30

MAGIC TREE

2 PCS 455.00